ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АГРОБІЗНЕСОМ

Шляхи  вирішення актуальних проблем управління аграрним бізнесом в Україні, посилення спроможності вищих навчальних закладів щодо експертної підтримки фінансування проєктів у поєднанні з інноваційним розвитком сучасної економічної освіти.

Такі питання   обговорили сьогодні фахівці з управління та експертної підтримки проектів в агробізнесі на круглому столі «Агробізнес: ефективне управління, експертна підтримка фінансування проєктів, сучасна освіта», що відбувся в ТПП України (https://www.youtube.com/watch?v=jPmc8AcQNxg).

Сформувати  професійне проєктно-орієнтоване мислення та розвиток інтегральних компетентностей з управління проєктами різного масштабу в сфері агробізнесу, опанувати нові інструменти та  технології проєктного менеджменту для  керівників і власників агробізнесу стає  можливим завдяки новій освітній програмі «Управління проектами в агробізнесі».

Ця програма започаткована   кафедрою управління проєктами і процесами Навчально-наукового інституту менеджменту та освіти «Університету економіки та права «КРОК» ( www.linkedin.com/groups/12394241/).

Ключовою складовою у розбудові аграрної сфери країни є комплексний сільський розвиток, спрямований на стабільне забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва, сільського підприємництва, поліпшення умов праці та проживання населення, збереження довкілля, відновлення та стале використання природних ресурсів.

Про це йшла мова також на заході в представленій для обговорення широкому загалу фахівців Концепції розвитку підприємництва на сільських територіях України до 2030 року, розробленої Мінагрополітики та АФЗУ.  

Після експертного обговорення в регіонах Концепція разом з отриманими пропозиціями буде направлена до Уряду. Ознайомитись з цим документом можна
(https://farmer.co.ua/ua/) та надати свої пропозиції (douling2015@gmail.com).

«Від співпраці ТПП України та фахових навчальних закладів, яким є Університету економіки та права «КРОК»,  задля підготовки кваліфікованих кадрів для бізнесу, в тому числі і сільськогосподарського, що є одним із пріоритетних  завдань, маємо вагомий результат для всіх бажаючих- нову освітню програму «Управління проектами в агробізнесі»,- наголосив перший віце-президент Михайло Непран.